بروز خیزش های مردمی در کشورهای منطقه بویژه در سوریه، عراق و یا طی روزهای اخیر در لبنان که تماما بر محمل هایی مانند فقر، ناعدالتی و فساد استوار شده اند، به یقین دارای یک مخرج مشترک و آن عمق تنفر از دخالت‌های رژیم اخوندی در کشورهای همسایه و اسلامی را دارند.به یقین بروز بحران های لاعلاج اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه ماحصل تمامی سیاست های مخرب و میهن برباده حکومتی است که پایه و بنیان خود را برصدور بحران، کشور گشایی، تروریسم و جنگ های نیابتی گذاشته است.

صفحه5 از275