در حاکمیت آخوندهای فاسد و تبهکار زنان و دختران نیز به شمار کولبران محروم اضافه شده اند.

کولبران در سه استان آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه و سوخت‌بران در استان سیستان و بلوچستان از تهیدست‌ترین اقشار مردم مناطق مرزی در میهن اشغال شده هستند. بیکاری و تنگدستی ناشی از چپاول و دزدی حاکمیت آخوندهای غارتگر، به مردم محروم این مناطق شغل خطرناک و طاقت‌فرسای کولبری و سوخت‌بری را تحمیل کرده است.
گزارشهای رسانه های خود رژیم و آنچه که در فضای مجازی از درد و رنج کولبران و سوخت بران، این محروم ترین اقشار زحمتکش میهنمان منتشر شده و خشم و انزجار مردمی را علیه این رژیم فاسد و تبهکار برانگیخته، ایادی رژیم را ناچار به اعتراف به گوشه ای از وضعیت دردآور هم میهنانمان در مناطق مرزی کرده است:
یکی از عوامل رژیم که نماینده کردستان در شورایعالی استانها نامیده می شود پس از سالها رنج و مرارت هموطنانمان در کردستان بدون هیچ شرمی و براحتی می گوید:‌ با زنان و دخترانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک مرد یا پسر ظاهر شوند تا به صف طولانی کولبران بپیوندند.
وی که هاله امینی نام دارد و معتقد است دردآورترین نمونه هایی که از وضعیت کولبران محروم در کردستان و استانهای شمال غربی کشورمان می گوید آب در هاون کوبیدن است و در این نظام پلید کسی گوشش بدهکار درد و رنج مردم نیست می افزاید: این واقعیت زندگی کولبرانی است که به دلیل فقدان اشتغال و مشکلات گسترده‌ی اقتصادی در مناطق مرزی از روی ناچاری و دریافت دستمزد ناچیز اقدام به حمل کالا می‌کنند، این کولبران در سردی و تاریکی هوا برای گرفتن دستمزد کیلومتر‌ها راه را در مسیر‌های صعب العبور کوهستانی طی می‌کنند ..... کولبر یعنی قربانی؛ به گونه‌ای که نان، دام مرگ آن‌ها شده است و جانشان را برای نان به حراج می‌گذارند.
وی می گوید: هر روز شاهد شنیدن خبر‌های تکان دهنده از مرگ کولبران به دلایل مختلف هستیم. برخی از نوجوانان به جای پدر از کار افتاده‌شان نان آور خانواده هستند، اما در شیب تند کوهستان سقوط کرده و در زیر خروار‌ها برف و بهمن آرزوهایشان ابدی می‌شود.

«کاک احمد» کولبری است که به خاطر سرمازدگی هنگام حمل بار همه انگشتان دستش را قطع می‌کنند. کولبر دیگری در ارتفاعات تته سقوط می‌کند و اکنون قطع نخاع شده و تنها می‌تواند مژه‌های خود را تکان دهد.
این کارگزار رژیم در کردستان که تلاش می کند با چند نمونه از درد و رنج هموطنانمان در کردستان سنگ کولبران را به سینه زده و براحتی کشتار کولبران محروم را که هر روز حداقل سه تن از آنان توسط نیروهای سرکوبگر و جنایتکار پاسدار و انتظامی به گلوله بسته شده و کشته و مجروح می شوند را لاپوشانی و مخفی کند با خصوصیات رژیم دجال و پلید آخوندی از بیمه برای کولبران و آینده فرزندان یتیم کولبران و قطع نخاعی دم می زند و می گوید: کولبری ... ریشه در فقر مطلق، نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در کشور دارد و کولبران در مناطق مرزی با خطرات بسیاری مواجه‌اند و به همین دلیل شاید بیمه می‌توانست کمی از دغدغه‌های آنان را برای آینده خود و خانواده‌هایشان کم کند، اما مسئولان می‌گویند، چون کولبری شغل پایدار نیست، به عنوان شغل اصلی تلقی نمی‌شود. پس آینده فرزندان یتیم و افراد قطع عضو چه می‌شود؟ این کارگزار رژیم بدون اینکه نقش رژیم آخوندی را در عقب نگاه داشتن کردستان و سایر استانهای میهن از نظر اقتصادی مطرح کند می گوید: در سایر استان‌ها کارخانه‌های کوچک و بزرگ برای اشتغال ایجاد شده، اما کردستان هیچ سهمی از این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخصوص در مناطق مرزی، ندارد در حال حاضر نه تنها در شهرستان‌های مرزی بلکه جوانان بیکار تحصیلکرده‌ای که همه دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند از شهر‌هایی همچون سنندج و ... راهی مناطق مرزی شده و با کولبری امرار معاش می‌کنند.
این کارگزار رژیم که سنگ کولبران محروم و ستمدیده را به سینه می زند علیرغم نمونه های بسیار، کوچکترین اشاره ای به کشته و مجروح شدن هر روز ۳ کولبر بدست نیروهای سرکوبگر پاسدار و انتظامی نمی کند و براحتی از این جنایت مستمر در حاکمیت آخوندهای ضدبشر می گذرد. اما دیر نیست که هموطنان ستمدیده کردمان همراه با مردم سراسر ایران با جارو کردن این رژیم از خاک پاک ایران، گلستانی از آزادی و برابری و عدالت را با مقاومت سرفرازشان به ارمغان خواهند آورد.