آژانس اتمی:‌ پنهانکاری فعالیت‌های اتمی رژیم آخوندی

 

همزمان با جلسه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، مدیر کل آژانس طی بیانیه یی به شورای حکام اعلام کرد رژیم ایران به سؤالات آژانس درباره مواد اتمی اعلام نشده و فعالیتهای اتمی در سه سایت پاسخ نداده است.

صفحه9 از5948