خبرگزاری رویترز درباره تاثیرات هلاکت قاسم سلیمانی بر عراق و تاثیرات جنبش اعتراضی جوانان عراقی بر فروپاشی سیستمی که رژیم آخوندی بر این کشور حاکم کرده نوشت:‌


قضاییه جنایتکار رژیم آخوندی در مشهد ۸تن از فعالان سیاسی را که طی بیانیه‌یی در خرداد ماه گذشته خواستار برکناری خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم آخوندی شده بودند را به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرد.


بحران حذف فله‌یی کاندیداهای نمایش انتخاباتی که در مرحله کنونی دامن عوامل سرسپرده و سوگند خورد گان به التزام عملی و اعتقاد قلبی به ولایت فقیه راهم گرفته است، حکومت آخوندی را از پیامدهای آن هراسان کرده است.


در حالی‌که چین و تقریباً تمامی کشورهای جهان کارزار مبارزه با اپیدمی کرونا را در اولویت قرار داده‌اند، رژیم آخوندی بی‌اعتنا به جان مردم ایران در این زمینه نه تدابیر لازم برای محدویت پروازها به چین اتخاذ کرده و نه اطلاع‌رسانی شفاف برای عموم مردم دارد.

 

عملیات گسترده لاپوشانی و دروغگویی و پخش اطلاعات انحرافی تحت‌نظر خامنه‌ای و روحانی

 برج مراقبت و هواپیمایی کشوری و به تبع وزارت راه روحانی از شلیک به هواپیما مطلع شده است

بخشی از مکالمه / برج مراقبت: این نور چه شکلیه؟ شبیه چیه؟ / خلبان EP۳۷۶۸: مطمئناً نور یک موشک است. / خلبان EP۳۷۶۸ (شرکت هواپیمایی آسمان): مهندس جان، انفجار بود، یک نور بسیار بزرگی ما آنجا دیدیم

صفحه8 از5929