خبرگزاری فرانسه - مخالفان ایرانی در آلبانی یک انقلاب را طراحی می کنند


خبرگزاری فرانسه به دنبال یک بازدید ۸ ساعته از سراسر قرارگاه اشرف ۳ گزارشی همراه با فیلم و عکسهای متعدد از این بازدید را تحت عنوان «شهری در آلبانی که در آن مخالفان ایرانی مقاومت میکنند» منتشر کرد.

جلسه جوامع ایرانیان در سنای آمریکا، قیام ایران،ملتی برای آزادی به پا می خیزد

 

روز پنجشنبه ۲۲ اسفند یک کنفرانس در مجلس سنای ایالات متحده در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت پنهانکاری رژیم آخوندی در زمینه گسترش کرونا که منجر به جانباختن هزاران نفر از مردم ایران شده برگزار گردید.

صفحه7 از5948