سنای آمریکا؛ جلسه جوامع ایرانیان، قیام ایران، ملتی برای آزادی به پا می خیزد

 

روز پنجشنبه ۲۲ اسفند یک کنفرانس در مجلس سنای ایالات متحده در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت پنهانکاری رژیم آخوندی در زمینه گسترش کرونا که منجر به جانباختن هزاران نفر از مردم ایران شده برگزار گردید.

مقاصد سرکوبگرانه خامنه ای از ایجاد قرارگاه کرونا، بیش از پیش آشکار میشود


به دنبال دستور خامنه ای به پاسدار باقری برای ایجاد قرارگاه سرکوب و جنایت و غارت تحت عنوان قرارگاه کرونا، گزارشها حاکی از بالا رفتن غلظت حضور نیروهای نظامی و سرکوبگر در شهرهای مختلف است.

صفحه6 از5948