۸۲۰۰ نفر آمار تکان دهنده قربانیان کرونا در ۲۰۰ شهر

 
سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز، جمعه اول فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد آمار تکاندهنده جانباختگان ویروس کرونا در ۲۰۰ شهر کشور از ۸۲۰۰ تن بیشتر شده است. شمار قربانیان در تهران حداقل ۱۳۰۰ نفر، آذربایجان غربی ۳۵۰ نفر، کرمانشاه ۲۴۰ نفر، خراسان رضوی ۸۰۰ نفر، فارس ۲۰۰ نفر و در اصفهان ۶۶۰ نفر است.

صفحه4 از5948