آخوند روحانی بعد از حذف فله یی باندش، تعادل فکری خود را ازدست داده است.

وی در یک جلسه باصلاح علمی، با هزل و یاوه گویی، آسمان و ریسمان و قاسم سلیمانی و پرتقال را بهم دوخت و درباره پیامدهای حذف جناح خودش و خطر تحریم، خطاب به باند رقیب گفت: بابا اگر با اره وسط درخت را بریدید، تا پایین خشک می‌شود و دیگر نه به این جناح میوه می‌دهد و نه به آن جناح میوه می‌دهد!.

آخوند روحانی:‌ «بسیار خوشحالم که در این ایام بسیار فرخنده ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و فضای آمادگی مردم برای حضور پای صندوق آراء امروز شاهد این جشنواره مهم علمی هستیم.
علم و هنر و همه چیز در جامعه ما را نمی شود دوقطبی کرد. همه چیز در جامعه ما من می ترسم کم کم ساندویچ فروشی هم دو قطبی بشود، بقالی ها هم دو قطبی بشود و لباس فروشی ها هم دو قطبی شوند و یکی بشود این جناح و یکی آن جناح شود و هر کس این جناح است وارد این مغازه بشود و هر کس آن جناح است وارد آن مغازه شود. من می ترسم میوه هم تبدیل به دوقطبی شود، پرتقال جناح راست، پرتقال جناح چپ، هر چیزی را در جامعه دوقطبی نکنیم. چه خبره؟ به چه سمت داریم حرکت می کنیم؟ می خواهیم چکار بکنیم؟. سردار سلیمانی افتخار ماست، جناح نمی شناسد جناح راست و چپ نمی‌شناسد. بابا با اره اگر وسط درخت را بریدید تا پایین این درخت خشک می‌شود، دیگر میوه نمی‌دهد نه به این جناح میوه می‌دهد و نه به آن جناح میوه می‌دهد».

رئیس جمهور ورشکسته ارتجاع، با سخافت بار دیگر خودش را به مذاکره با آمریکا دعوت کرد و گفت:‌ «می گویند نه با دنیا تعامل نکنیم ما خودمان  یک دیوار بکشیم دور خودمان بابا اینقدر دیوار دور ما هست دیگر نیاز نیست شما دیوار بکشید. آن آقای پمپئو اینها دائما مشغول دیوار کشی هستند ما باید دنبال پل باشیم نه دنبال دیوار».