صندوق بین‌المللی پول سقوط تولید ناخالص داخلی در ایران را بی‌سابقه توصیف کرد.

صندوق بین المللی پول با تجدیدنظر در پیش بینی های خود اعلام کرد اوضاع اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به مراتب سخت تر و وخیم تر از پیش بینی های قبلی است. گزارش صندوق بین المللی پول تصریح می کند تولید ناخالص ایران در سال جاری میلادی منفی نه ونیم درصد است که سه ونیم درصد بیش از برآوردهای این نهاد در اردیبهشت گذشته است. صندوق بین المللی پول سقوط فعلی تولید ناخالص داخلی ایران را از سال ١۹٨۴ به این سو، یعنی جنگ با عراق توصیف کرده است.
بانک جهانی یا بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (IBRD) نیز در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیشی بینی کرد که در سال مالی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندی حدود ۵درصد افت پیدا می کند.
گزارش این بانک فشارهای تحریم بر صنعت نفت و کاهش صادرات نفت و گاز و تشدید محدودیت‌های بخش بانکی، در کنار تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش پتروشیمی، مواد معدنی، فلزات و بخش‌های بازرگانی دریایی را عامل کاهش شدید درآمدهای رژیم عنوان کرده است.