آخوند روحانی در سخنرانی برای جمعی از سرکردگان و عوامل حکومت آخوندی در دانشگاه تهران، با اشاره به بحران و جنگ و جدال درونی رژیم در آستانه نمایش انتخابات مجلس آخوندی گفت: ما در شرایط سختی هستیم در شرایط اقتصادی سختی هستیم.

وی در رابطه با بن بست حکومت آخوندی برای برون رفت از بحران، باردیگر موضوع رفراندوم را پیش کشید و گفت: در مسائل استراتژیک سالها ما بحث کردیم به نتیجه نرسیدیم، اگر نرسیدیم باید برویم همه پرسی از مردم بپرسیم راهش این است.

آخوند روحانی گفت:‌ تنها را برای آینده کشور ما انتخابات است و ما باید خودمان را آماده کنیم دانشگاه ما خودش را آماده کند هر که از افراط بیشتر فاصله داره. هر که دانش لازم را دارد فکر لازم را دارد مرد یا زن برویم آن‌ها را برگزینیم انتخاب کنیم.
 ۴۱ سال است ما هنوز به جواب روشن قاطع توی این کشور نرسیدیم. یه عده ای می گویند تعامل سازنده حتماً، یه عده هم می‌گویند تقابل مستمر و دائم. یه عده می‌گویند مشکلات با جهان راه ندارد جز قدرت نمایی، باید طرف را بشکنید والا آدم نمی شود اینجا دوئله باید بزنیم بکشیم یا کشته بشویم. یه عده هم می‌گویند نه، می‌شود مشکلات را با دنیا حل کرد، بسیاریش. حتی اگر توی این مسائل استراتژیک سالها ما بحث کردیم به نتیجه نرسیدیم اگر نرسیدیم باید برویم همه پرسی از مردم بپرسیم راهش این است ما راه دیگری نداریم ما که نمی‌توانیم همش دعوا کنیم با هم که تا چند سال چهل سال است داریم با هم بحث می کنیم راه را باید انتخاب کنیم این راه هرکدام هست این است یا آن است به این صورت است و آن صورت است ما در شرایط سختی هستیم در شرایط اقتصادی سختی هستیم همه باید همدیگر را یاری کنیم».

آخوند روحانی در رابطه با جنگ و جدال درونی حاکمیت برسر شکست برجام و بحران اقتصادی رژیم گفت: دعوا سر برجام اصلاً نیست، برجام که دعوا ندارد. دعوای چیز بزرگتر است. درحالیکه بانکها قفل باشد صادرات قفل باشد واردات قفل باشد شما توسعه پیدا نمی‌کنید. روحانی گفت:«ببینید تمام دعواهای سیاسی کلان ما داریم سر چه هست یکی می گوید نمی دانم برجام خیلی خوب بود یکی می‌گوید نه برجام هیچی خوب نبود. دعوا سر برجام اصلاً نیست، برجام که دعوا ندارد. دعوای چیز بزرگتر هست. دعوا مسئله بالاتری هست. یک عده می‌گویند آقا وقت تلف می کنید شما با خارجی‌ها حرف می‌زنید. عمر شریف را تلف می کنید، ما باید قوی بشویم ما باید خارج را تهدید بکنیم، خارج در برابر ما روزی تواضع می کند به زانو در می آید، دست ما را هم می‌بوسم و تمام می شود. یک عده می‌گویند نه راه این نیست با این جنگ مداوم ما به نتیجه نمی رسیم وقتی پهپادش میاد تو فضای ما بهش اخطار می‌دهیم و گوش نمی‌کند، ناچاریم موشکمان را شلیک کنیم. راه نداریم، آنجا دیگه تعامل سازنده همان موشک است آن وقت. استثنا را من کار ندارم اما در کل و در کلیت ما باید چه راهی را برگزینیم و انتخاب کنیم رشد و توسعه بدون رابطه با دنیا بدون تعامل با دنیا بانکها قفل باشد صادرات قفل باشد واردات قفل باشد شما بگویید من توسعه پیدا می‌کنم توسعه پیدا نمی‌کنید».